disclaimer
JT Inbouw Center besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de betrouwbaarheid van alle gepubliceerde data. Desondanks is het mogelijk dat er op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

JT Inbouw Center aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die (kunnen) worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

JT Inbouw Center aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor enig nadeel welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

De website van JT Inbouw Center is beschermd. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de webmaster van JT Inbouw Center is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via de website van JT Inbouw Center op enigerlei wijze te verspreiden.